Publications

Selected publications 2018-2023

Click the picture to read more on some of the latest online publications.

Please find also the list of research articles below.

Teras, J., Eikeland, S., Koivurova, T. and Salenius, V., Sustainable development and Sustainable Development Goals in Smart Specialisation strategies in the European Arctic regions, Teras, J., Salenius, V. and Miedzinski, M. editor(s), Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023, ISBN 978-92-68-01069-3, doi:10.2760/671740, JRC132932

Teräs, J., Turunen, E., Norrum Oy &
Ålander, T., Sillanpää, K., TK-Eval (2022)
Pohjois-Pohjanmaan muutoskykytutkimus 2022

Teräs, J., Turunen, E. (2022). Paikkariippumaton tietotyö: Kokemuksia ja oppeja Pohjoismaista
MATTI Working paper

Teräs, J., Turunen, E. (2022). Maaseudun tietotalous ja monipaikkaisuus Kokemuksia ja oppeja Pohjoismaista. MATTI Blog post

Sinerma, J., Manu, S., Rannanpää, S. (MDI) & Teräs, J., Turunen, E. (2022). Monipaikkainen ja paikkariippumaton tietotyö erilaisilla maaseuduilla. MATTI Working paper

Kahila, P., Hirvonen, T., Jolkkonen, A., Kurvinen, A., Lemponen, V., Makkonen, T., Rautiainen. S., Teräs, J., Turunen, E., Copus, A., Lebbing, J., Vester, L. & Meijer, M. (2022). Mitä on älykäs sopeutuminen? Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan julkaisusarja 42. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Please find the English summary on page 5.

Kahila, P., Hirvonen, T., Jolkkonen, A., Kurvinen, A., Lemponen, V., Makkonen, T., Rautiainen. S., Teräs, J. & Turunen, E. (2022). Älykäs sopeutuminen on välivaihe uudistumiselle. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan julkaisusarja Policy Brief 2022:17. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Policy Brief in Finnish.

Teräs J., Berlina A. & Wøien Meijer M. (2021) The Nordic Thematic Group for Innovative and Resilient Regions 2017-2020 – final report. Nordregio.

Norrum & TK-EVAL (2020) Innovaatioiden levittämisen ja digitalisaation haasteet Itä- ja Pohjois-Suomessa. Assignment to the ELMO East and North Finland programme. Please find the English summary on pages 6-7.

Giacometti A. & Teräs J. (2019) Regional Economic and Social Resilience: An Exploratory In-Depth Study in the Nordic Countries. Nordregio.

Teräs J., Salenius V., Fagerlund L., Stanionyte L. (2018) Smart Specialisation in Sparsely Populated European Arctic Regions, EUR29503 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018.

Teräs J. (2018) Älykäs erikoistuminen ja maaseutupolitiikka. In: Maaseutuja tulevaisuudessa, Maaseudun uusi aika, Special issue 2018 (Rural policy & smart specialisation).