What's New

Behind the links and logos below you can find the posts and news regarding our latest activities.

November 2021

Second Policy Brief on monitoring mechanisms of industrial circular economy is now out! Similarly with the first policy brief, published in September 2021, Norrum participated in the preparation of the publication in cooperation with the Circular Economy Centre in Kemi, Finland, and the Sitra Innovation Fund in Helsinki, Finland. The policy brief summarises the main outcomes of the World Circular Economy Forum 2021 interactive session on the Benefits of Measuring eco-industrial parks on 15th September 2021.

The policy brief is published on the website of Circular Economy Centre. Click the picture to access the policy brief. 

October 2021

Raportti Pohjoismaiden aluepolitiikasta ja sopeutumiskyvystä julkaistu

Tillväxtanalys julkaisi syyskuussa 2021 raportin Pohjoismaiden aluepolitiikasta ja sopeutumiskyvystä (Nordisk studie om regionalpolitik och omställningsförmåga). Jukka Teräs osallistui tutkimukseen osana Nordregion asiantuntijaryhmää. Julkaisussa on esitelty myös rakennepoliittisia toimenpiteitä Pohjoismaissa.

Linkki julkaisuun

October 2021

NORRUM mukana monipaikkaisuuden MATTI-hankkeessa

Norrum Oy asiantuntijoinaan Jukka Teräs ja Eeva Turunen osallistuu MDI:n toteuttamaan hankkeeseen: monipaikkaisuus ja maaseudun tietotalous (MATTI). MATTI-hankkeessa tarkastellaan monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalouteen. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen maaseudulle sekä kartoittaa ja ehdottaa ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun, ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lue lisää: https://www.mdi.fi/monipaikkaisuus/matti/

September 2021

Jukka Teräs and Eeva Turunen contributed to the World Circular Economy Forum (WCEF) session on The benefits of measuring eco-industrial parks on 15th September 2021, organised by Circular Economy Centre, Sitra and UNIDO. Jukka moderated the session and Eeva presented the Policy Brief on Measuring industrial circular economy (Please see the previous post). If you wish to follow the discussions, please use the link by clicking the logo. (Video starts on 11 min 38 sec)

The session attracted more than 200 participants from 40+ countries. We had an inspiring discussion and important contribution also from the audience through real time Mentimeter questionnaire. As was addressed in the conclusions, networking is a crucial part of developing the sustainable performance of industrial circular economy. Happy to be part of the great network of the WCEF organisation and eco-industrial parks in Finland!

September 2021

Norrum participated in the preparation of the Digipolis Policy Brief on measuring the industrial circular economy in eco-industrial parks. The Policy Brief has been prepared in cooperation with the Circular Economy Centre in Kemi, Finland, and the Sitra Innovation Fund in Helsinki, Finland and it is the first in a series of publications introducing the monitoring mechanisms of eco-industrial parks. The publication introduces recommendations on developing the monitoring mechanisms for eco-industrial parks that aim to meet the global sustainable challenge by promoting circular economy. 

The policy brief is published on the website of Circular Economy Centre. Click the picture to access the policy brief. 

August 2021

August 2021

Norrumin asiantuntijat Jukka Teräs ja Eeva Turunen osallistuivat Kiertotalouskeskuksen  Policy Brief -julkaisun laatimiseen teollisen kiertotalouden mittaamisesta ekoteollisuuspuistoissa. Policy Brief on ensimmäinen osa julkaisusarjaa, jossa esitellään ekoteollisuuspuistojen mittaamista. Julkaisussa avataan kehittämisehdotuksia yksittäisten ekoteollisuuspuistojen, kansainvälisten asiantuntijoiden ja Suomen ekoteollisuuspuistojen verkostotoiminnan näkökulmasta. Lue lisää ja lataa julkaisu klikkaamalla kuvaa. 

May 2021

 

Jukka Teräs moderated an international session in Cleanest Air in the World – Today and Tomorrow webinar on 28 May 2021. The webinar was arranged by the Regional Council of Lapland as part of European Green Week initiative. The keynote speakers in the session:

  • Markku Markkula, CoR rapporteur on Climate Adaptation, Covenant of Mayors Climate Ambassador for Finnish Cities and Regions
  • Alessandro Rainoldi, Head of the Territorial Development Unit (B3), Joint Research Centre, Spain
  • Anders Bergström, EUSBSR Policy Area Coordinator PA Education, Science and Social affairs, Norden Association

Please click the Arctic Smartness logo to find more information about the webinar.

April 2021

Jukka Teräs acted as moderator of the MIREU H 2020 project final webinar conference on April 20, 2021. More than 100 conference participants shared their insights on the regional cooperation and how it supports the mining and metallurgy sector. Moreover, practical showcases of the interregional cooperation and its benefits in EU and internationally were discussed at the event. Please find more information about the MIREU project by clicking the MIREU logo. 

April 2021

Eeva Turunen has started as a project coordinator at Norrum Oy in April 2021. Previously Eeva worked as a junior research fellow and cartographer at Nordregio, Stockholm. Her main interests and themes of experience in regional development include smart specialisation, regional resilience and smart shrinking in rural areas. She has an educational background with environmental and natural resource economy from the University of Helsinki.

Follow us in Social media